Home

Velkommen til hjemmesiden for Beboerforeningen St. Lihme og omegn. Foreningens formål er:


- At være medlemmernes repræsentant overfor offentlige myndigheder og andre grupper i spørgsmål af fælles interesse for             medlemmerne.

- At være medvirkende til at skabe og bevare et beboervenligt miljø i St. Lihme og omegn.

- At organisere de opgaver som beboerne i St. Lihme og omegn skal løse sammen.